Læs om uddannelse, praktiksted eller jobstart. Find info om ansøgninger og CV samt læse-, skrive- og regneundervisning

Vi har en bred vifte af uddannelsestilbud til dig som ung og du kan orientere dig nærmere i tilbuddene her

SSP er et lokalt samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. Formålet er, at forebygge kriminalitet og misbrug.

Hvem er vi

Her kan du læse om Unge – Job og Uddannelse (Saxbo), og hvad vi kan hjælpe dig med

Virksomhedssamarbejde

Siden 2011 har Herlev Kommune benyttet partnerskaber inden for forskellige områder. Læs mere her

Herlev Kommunes ungestrategi

I Herlev Kommune har vi en ungestrategi. Fokus er, at unge i Herlev har et godt ungdomsliv og gode levevilkår