Beboerindskudslaan_Hentet fra Colourbox

Beboerindskudslån

Her kan du læse om, hvilke regler der skal overholdes, hvis du vil søge om beboerindskudslån til din nye lejebolig.

Kan jeg få et beboerindskudslån

Du har mulighed for at søge om lån til boligindskud, hvis du skal flytte ind i en lejebolig i et almennyttigt boligselskab.

Du kan læse mere og ansøge på borger.dk.

 

Du er berettiget til et lån, hvis:

 

Lånet vil blive bevilget som et rente- og afdragsfrit lån i 5 år. Herefter forrentes lånet med 4,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld.

 

Der kan ydes lån til både lejligheder og enkeltværelser. Du kan ikke søge om lån, hvis du flytter i en almen ungdomsbolig uden selvstændigt køkken.

Som udgangspunkt vil du få et afslag, hvis:

Du vil som udgangspunkt få et afslag, hvis:

  • Ovenfor nævnte betingelser ikke er opfyldt
  • Du har et tidligere lån til indskud, som ikke er færdigbetalt
  • Kommunen vurderer, at du har en passende bolig i forvejen
  • Kommunen vurderer, at du ikke vil have råd til at betale huslejen

 

Ønsker du at søge om lån til boligindskud, skal du udfylde et ansøgningsskema på borger.dk, som skal underskrives af alle personer, der er over 18 år i husstanden.

 

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Borgerservice.

Borgerservice

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 70 60

Åbningstider
Mandag 9:00  - 14:00
Tirsdag 9:00  - 14:00
Onsdag 9:00  - 14:00
Torsdag 13:00  - 18:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -
Bolig

Tlf. 44 52 70 19

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 09:00  - 14:00
Onsdag 09:00  - 14:00
Torsdag 09:00  - 14:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -