Herlev Kommune udbyder to grunde til opførelse af parcelhuse til beboelse

Herlev Kommune har udstykket et areal til to grunde, hvor der kan opføres et parcelhus per grund til beboelse.

Grundene er placeret på Gammel Klausdalsbrovej 543A samt 543B, hvor Hannes Minde før var beliggende.

 

Grundene er hver 702 kvm og er omfattet af matrikel 20a, Hjortespring.

 

Pris for grundene

Frist for bud og hvordan bud afgives

Bud skal afleveres senest onsdag den 6. marts 2019, kl. 12.00 på en af følgende måder: 

Aflevering personligt skal ske hos

danbolig Herlev
Herlev Torv 5E
2730 Herlev

eller via mail til klaus.joergensen@danbolig.dk.