Ejendomsskattelån

Du kan få lån til betaling af din ejendomsskat mod pant i din ejendom.

 

 

Betingelser for bevilling af lån

Du kan få lån til betaling af din ejendomsskat mod pant i din ejendom.
For at få lån skal du eller din ægtefælle

  • modtage efterløn
  • få social pension
  • eller have nået folkepensionsalderen

Derudover må de samlede lån på ejendommen inkl. lånet til ejendomsskat ikke overstige den sidste offentlige vurdering.

Ansøgningsskema

Du kan finde ansøgningsskemaet "ejendomsskatter, ansøg om lån til betaling" her, eller du kan ringe til Finans og Opkrævning og få tilsendt skemaet.

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til Finans og Opkrævning.

Tinglysning

Der skal tinglyses et skadesløsbrev (pantebrev) på ejendommen. Der tinglyses et pant på ca. 8 års ejendomskatter. Herlev Kommune betaler statsafgiften til tinglysning for oprettelsen af skadesløsbrev.

Renter

Renten fastsættes af Skatteministeriet ud fra gennemsnit af realkreditobligationsrenten de foregående 12 måneder 1. oktober det foregående år. Renten var i 2022 fastsat til 0,48%. I 2023 er renten fastsat til 1,53%.

Årlig opgørelse

Hvert år udsendes en opgørelse over kommunens tilgodehavende vedr. ejendomsskattelånet. opgørelsen viser den faktisk indeholdte ejendomsskat m.v. tillagt renter.

Indfrielse af lånet

Hvis du sælger din ejendom - og har du lån til betaling af ejendomsskatter - skal lånet indfries.

Den normale procedure er, at dit pengeinstitut, kreditforening eller ejendomsmægler henvender sig til Finans og Opkrævning for at få det samlede lånebeløb på indfrielsesdatoen. Efter indbetaling af lånebeløbet vil skadesløsbrevet blive aflyst af Tingbogen.

Ved ejerens død har ægtefællen ved overtagelse af ejendommen krav på, at allerede ydede lån forbliver indestående.

Afdrag af lån til betaling af ejendomsskatter

Du kan til enhver tid afdrage på dit ejendomsskattelån. Hvis du indfrier lånet får du et nedslag i påløbne renter. Nedslaget gives med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2011 med 33% af de renter der er påløbet i 2011, 32% af de renter der er påløbet i 2012 og 31% af de renter, der er påløbet efter i 2013. Nedslaget reduceres hvert år med 1% indtil det i 2019 er på 25%.

Du kan også vælge at "sætte lånet i bero" og selv betale din ejendomsskat i en periode. Derved tilskrives lånet kun renter. Renten er i 2020 fastsat til 0,69%. I 2021 er renten fastsat til 0,47%. 

Du kan ikke trække renterne fra i skat.

Finans og Opkrævning

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 70 75

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 09:00  - 14:00
Onsdag 09:00  - 14:00
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -