Helhedsplan for Hjortespringvej

Herlev Kommune er i gang med at udarbejde en helhedsplan for Hjortespringvej fra Herlev Ringvej til Klausdalsbrovej. Helhedsplanen vil have fokus på klima og bæredygtighed samt på at gøre strækningen tryggere og grønnere.

Herlev Kommune er i gang med at udarbejde en helhedsplan for Hjortespringvej fra Herlev Ringvej til Klausdalsbrovej. Helhedsplanen vil have fokus på klima og bæredygtighed og på at gøre strækningen tryggere og grønnere.

Frem til den 12. september 2022 var det muligt at give din mening til kende om fremtidens Hjortespringvej på en digital opslagstavle.

Samtidig var det muligt den 3. september 2022 at besøge en stand ved Minifestival ’Bær dig dygtigt ad – fra verdensmål til hverdagsmål’ på Herlev Bibliotek. Rigtig mange  var forbi til en snak om fremtidens Hjortespringvej. 

Vi arbejder nu på at samle alle input og komme med et oplæg til fremtidens Hjortespringvej.

Helhedsplanen vil blive udarbejdet dels for at afhjælpe de nuværende udfordringer, men samtidig vil der i projektet være fokus på klima og bæredygtighed og på at gøre strækningen tryggere og grønnere.

Det har været muligt at komme med input til nedenstående emner på en digital opslagstavle.

Klima og bæredygtighed

Hjortespringvej skal være mere bæredygtig end den er i dag, og derfor skal der findes måder at reducere CO₂-udslip og klimabelastning på strækningen. Det kan bl.a. gøres ved at bruge klimavenlig asfalt og ved at tage hensyn til naturen, når forbedringerne planlægges og når Hjortespringvej skal driftes. Vi vil gerne høre dine ideer til at gøre Hjortespringvej mere bæredygtig.

Tryg og mere trafiksikker

Alle fodgængere, cyklister og bilister skal føle sig trygge, så hvor kan trygheden og trafiksikkerheden forbedres på Hjortespringvej? Vi vil også gerne vide, hvor du synes, der skal være parkering på strækningen – både hvor det er i dag, hvor det mangler i dag, og hvor det ikke skal være fremover.

Beplantning

Der er i dag allerede en del træer på Hjortespringvej, men mange af dem er i selve fortovet, og det har ødelagt belægningen. Det gør det sværere for fodgængere at gå sikkert på strækningen, og derfor skal der ske en del udskiftning i beplantningen. Vi vil gerne høre dine ideer til, hvordan vi kan gøre gøre Hjortespringvej grønnere, og hvordan vi kan øge biodiversiteten.

Hjortespringvej er en af de større fordelingsveje i Herlev Kommune, med meget trafik, store kryds og mange forskellige mål langs strækningen.

Herlev Kommune modtager løbende henvendelser fra borgere, der oplever, at trafikanterne færdes med for høj hastighed langs vejen. Der er sket uheld langs Hjortespringvej og delstrækninger kan opleves utrygge.

Vejens belægning - både på kørebane for fortov - er ujævn og har skader. På delstrækninger har der været behov for at fjerne sygdomsramte træer.

I foråret 2022 vedtog kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for Hjortespringvej. Du kan læse den politiske sag her.

Kontakt Trafikteamet

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

 
Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00