Nyt åbent anonymt rådgivningstilbud

Fra den 1. marts 2020 er der et nyt åbent anonymt rådgivningstilbud i Herlev Kommune til børn, unge og deres forældre.

Om tilbuddet

Der ydes rådgivning eller vejledning til familier, forældre, børn eller unge, der på eget initiativ søger og ønsker professionel hjælp og rådgivning.

Det kan være vedrørende individuelle eller familiemæssige problemer, når et barn eller ung ikke er i trivsel eller er i risiko for at komme i mistrivsel.

Samtalerne tager udgangspunkt i familiens egne ønsker.

Målgruppen

Familier, forældre, børn og unge, der på eget initiativ søger og ønsker hjælp og rådgivning.

Tilbuddet er rettet mod personer, hvor det vurderes, at samtaler med fokus på den enkeltes ressourcer kan skabe positive forandringer uden inddragelse af andre foranstaltninger.

Samtalerne finder altid sted på baggrund af, at barnet/den unge ikke er i trivsel eller er i risiko for at komme i mistrivsel og dermed er i målgruppen for § 11 i Lov om social service.

Relevante udfordringer for åben rådgivning kan være familiemæssige vanskeligheder og/eller egen trivsel eller bekymringer for barnet/den unge.

Bekymringerne kan omhandle:

• Skolevægring

• Angstproblematikker

• Skilsmisseproblematikker, som påvirker børnene negativt

• Konflikter mellem børn (teenagere) og forældre

• Social tilbagetrukkenhed/isolation hos barnet/den unge

• Uhensigtsmæssige opdragelsesmetoder

• Lettere selvskadende adfærd hos barnet/ den unge.

Henvendelse og arbejdsgang

Ønsker man en samtale i Åben anonym rådgivning, henvender man sig enten telefonisk eller ved personlig henvendelse i åbningstiden.

Rammer

Indsatsen består af 1-5 samtaler.

Samtalerne varetages af forskellige fagpersoner fra enten sundhedsplejen, Børne- Unge- og Familierådgivningen, Familiehuset eller PPR/Det Udgående Ressourceteam.

Tilbuddet er anonymt, og der oprettes derfor ingen sag i Børne-, Unge og Familierådgivningen. Der føres udelukkende notater til fagpersonens eget brug.

Fagpersonerne er fortsat omfattet af skærpet underretningspligt og er lovmæssigt forpligtet til at underrette Børne-, Unge- og Familierådgivningen, hvis der er alvorlig bekymring for familien eller barnet.

Forældrene vil blive orienteret om en evt. fremsendelse af underretning, med mindre det omhandler overgreb mod børn og unge.

Åben anonym rådgivning

Dyrespringvej 2
2730 Herlev
29 11 78 66

Åbningstider
Mandag  -
Tirsdag  -
Onsdag  -
Torsdag 15:00  - 18:00
Fredag  -
Lørdag  -
Søndag  -