Pyramiden

Er et tilbud til forældre med børn i 0.-9. klasse, der vil have glæde af at trives bedre i skolen, hjemme eller begge steder.

Forældre kender deres børn bedst og fungerer derudover som rollemodeller for deres børn. Forældre kan derfor gøre en stor forskel, hvis et barn har brug for støtte og guidning. Det er den relation mellem børn og deres forældre, der bringes i spil i Pyramiden.

Pyramiden er en sparringsplatform mellem forældre og Pyramidens personale. Forældrene udarbejder sammen med Pyramidens personale en pædagogisk struktur og lægger en plan tilpasset den enkelte families behov.

Forældre kan henvende sig på egen hånd eller via deres barns lærer, skolens ledelse, sagsbehandler, PPR eller Familiehuset.

Når Pyramidens personale modtager en henvendelse fra forældre, kontaktes forældrene af personalet med henblik på at aftale et uforpligtigende møde.

Kontakt:

Mobil: 28 76 64 09 eller mobil: 28 55 79 55

Pyramidens personale fungerer som tovholdere i alle Pyramidens forløb.

Ethvert forløb begynder med et uforpligtigende møde mellem forældre og Pyramidens personale. Her identificeres familiens udfordringer i fællesskab.

Forløbet evalueres hyppigt og afstemmes familiens behov. Det kan finde sted som et samarbejde mellem forældre og Pyramidens personale, men barnet kan også deltage aktivt, ligesom barnets skole kan inddrages undervejs.

Børn kan være grænsesøgende, og forældre skal sætte grænser og skabe struktur. Børns adfærd afhænger af, hvordan grænserne sættes.

I Pyramiden er der fokus på den feedback, voksne giver børn, og forældrene får værktøjer til at sætte tydelige grænser for deres børn ud fra en anerkendende måde med fokus på familiens udviklingspotentialer.

Der er fokus på, hvad der skal ske omkring barnet, hvad barnet skal lære, og hvilke egenskaber, færdigheder eller forcer, der skal bringes i spil, for at barnet trives bedre.

I Pyramiden er man altid klar til at afprøve forskellige tiltag eller handlemuligheder, hvis dem man har valgt ikke har den ønskede effekt.

Barnets perspektiv er vigtigt at få med, når det skal afdækkes, hvad der ligger bag barnets adfærd og de strategier, barnet anvender.

Det er vigtigt at lytte til barnet og inddrage barnet i forløbet i det omfang, det giver mening,

Børn afstemmer sig efter deres forældre og kopierer ofte deres forældres adfærd og handlemønstre. Råber forældrene f.eks., når de føler sig magtesløse, råber barnet tilbage. Ændrer forældrene derimod adfærd og får skabt en tryg og rolig base hjemme, afstemmer barnet sig efter deres tydelige struktur og rolige tilgang.

I Pyramiden får barnet konkrete redskaber til at ændre en uhensigtsmæssig adfærd hjemme eller i skolen. Redskaber som medvirker til, at barnet kommer i trivsel.

Skolen bliver som oftest inddraget, så den kan være medskaber af barnets nye selvfortælling.

Skolen bliver bevidst om den egenskab eller kompetence hos barnet, den skal rette opmærksomhed på og bringe i spil, når barnets trivselsudvikling skal understøttes.

Barnets trivselsudvikling kan også understøttes af en daglig tilbagemelding mellem skole og hjem.