Områdeinstitutionen Dildhaven og kontaktpersonkorps X-gruppen

Områdeinstitutionen Dildhaven er en døgninstitution for unge i alderen 13-18 år.
X-gruppens kontaktpersonkorps er for unge i alderen 13-23 år.

Områdeinstitutionen Dildhaven

Områdeinstitutionen Dildhaven er en døgninstitution for unge i Herlev i alderen 13-18 år, men i særlige tilfælde kan den unge blive boende indtil det 23. år. Her bor unge som har det svært, og som har brug for en tryg hverdag med kompetente pædagoger omkring sig. Dildhaven råder over 11 pladser. Visitationen foregår via Børn-, unge- og familierådgivningen.

X-gruppen

X-gruppens medarbejdere er kontaktpersoner for unge i alderen 13-23 år med behov for støtte i hverdagen - f.eks. til at komme i gang med en uddannelse, vanskeligheder omkring deres familie, manglende selvværd, kriminalitet mm. Visitationen foregår via Børn-, unge- og familierådgivningen.

 

 

Dildhaven/ X-gruppen

23 48 83 15