Det Udgående Ressourceteam - herunder PPR

Herlev Kommunes Udgående Ressourceteam rummer blandt andet kommunens PPR-funktion og er et tilbud, der henvender sig til børn og unge med særlige behov og deres forældre.

I samarbejde med familien samt de professionelle voksne omkring barnet, kan Det udgårnde Ressourceteams medarbejdere medvirke til at afklare barnets behov og hjælpe med rådgivning, vejledning og eventuelle videre tiltag.

 

 

Kontakt det Udgående Ressourceteam og PPR

Det Udgående Ressourceteam er et rådgivningstilbud, der hører under Herlev Kommune.
Det Udgående Ressourceteam rummer udover kommunens PPR-funktion flere fagligheder, der varetager opgaver i forhold til børn, unge med særlige behov og deres forældre. Desuden undertøtter det Udgående Ressourceteam også de professionelle der arbejder i Herlev Kommunes dagtilbud og skoler i arbejdet med børn og unge der har behov for noget særligt.

Samtaler med medarbejderne tilknyttet det Udgående Ressourceteam finder sted forskellige steder, så vær opmærksom på, hvor jeres samtale er sat til at blive afholdt. 

Nogle samtaler afholdes i dagtilbuddet eller på skolen, andre på rådhuset eller i samtalehuset Dyrespringvej 2
 

Rådhuset ligger på Herlev Hovedgade 90, 2730 Herlev
Se kort til Rådhuset her

Samtalehuset (PPRs tidligere bygninger) ligger på Dyrespringvej 2, 2730 Herlev
Se kort til samtalehuset her

Kontakt os på mail - klik her
(Hold musen over linket og se adressen nederst i browservinduet, hvis mailen ikke åbnes)

Såfremt du har behov for at sende mail til det Udgående Ressourceteam via sikker post, så kontakt venligst sekretæren på tlf. 44 52 56 50

Kommunal betjening:
Det Udgående Ressourceteam betjener 16 daginstitutioner, to specialtilbud i dagtilbud, Herlev Kommunes dagpleje, tre folkeskoler (med i alt fem skoleafdelinger), en privatskole, 1 specialskole, gruppeordninger samt to heldagstilbud.
Herudover er det Udgående Ressourceteam involveret i kommunens åbne anonyme rådgivning og kriseteam samt efteruddannelsen af Herlev Kommunes sprogpædagoger samt kommunens indsats for børn med andet modersmål end dansk.

Åben anonym rådgivning

Rådgivningen gives af en psykolog fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Psykologen vil lytte til dig og prøve at forstå dig. Psykologen kan også hjælpe dig i gang med at tale om det, der er svært. Vi taler om tingene i dit tempo – vi har god tid. Du er også velkommen til at tage en ven med.

Du bestemmer selv, om du vil tale med psykologen igen.
 

Kender du nogen, der har det svært?

  • Fortæl dem om rådgivningen
     

Læs mere om Åben anonym rådgivning her

Sådan får du hjælp af det Udgående Ressourceteam og PPR

Børn og unge under 18 år og deres forældre kan få hjælp af det Udgående Ressourceteam og PPR. Hvis der er bekymring for et barns udvikling i hjemmet, dagtilbuddet eller skolen kan sundhedsplejersken, pædagogen eller læreren i samarbejde med forældrene kontakte det Udgående Ressourceteam.

Herefter vil der blive indkaldt til et møde, hvor de voksne, som er omkring barnet, og de relevante faggrupper fra det Udgående Ressourceteam deltager. På mødet kan forældre og pædagog/lærer fortælle om deres bekymring for barnet. Større børn eller unge kan deltage på mødet. På mødet aftales det videre forløb, hvis der er behov for det.

Samarbejde med og accept fra forældrene er en forudsætning for det Udgående Ressourceteams inddragelse, hvad enten det er et enkelt barn, en gruppe eller en hel klasse, der har brug for hjælp.

Børn, unge og forældre kan også selv kontakte det Udgående Ressourceteam.

Hvad er en pædagogisk psykologisk vurdering?

Børn, som har brug for særlig støtte i dagtilbud eller skole, tilbydes støtten på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering.

Når tale-hørekonsulent, psykolog og fysioterapeut fra det Udgående Ressourceteam har foretaget en undersøgelse, skrives en rapport, som indeholder en pædagogisk psykologisk vurdering og eventuelt et forslag til foranstaltning.
Det er denne vurdering og tilhørende forslag, som ligger til grund for beslutningen om støtte.
Det sker for at sikre, at det enkelte barn netop får den hjælp, det har brug for.

Forslag til støtte kan fx være

  • rådgivning og vejledning
  • pædagogisk vejleder i dagtilbud
  • specialundervisning
  • undervisning ved tale-hørekonsulenten
  • løbende samtaler med psykolog
  • familieterapi

Psykolog

Psykologerne i PPR beskæftiger sig med børn, som har en forsinket eller på anden måde bekymrende udvikling og/eller trivsel.

Læs mere om hvordan PPRs psykologer arbejder 

Tale-hørekonsulent

Tale-hørekonsulenterne i PPR beskæftiger sig med børn, som har en forsinket eller på anden måde bekymrende kommunikativ eller sproglig udvikling.

Læs mere om hvordan PPRs tale-hørekonsulenter arbejder.

Kriseteam

Læs mere om hvordan I kan forholde jer ved en akut opstået krise her

Medarbejdere i PPR

 
   
Leder Bine Baadsgaard
   
Tværprofessionelle koordinatorer Annette Lohmann
  Vakant
   
Administration Maiken Modin
   
Psykologer Ane Magne Laursen
  Anette Broegaard
  Anna Kronborg Høiseth
  Anne Sophie Witt Olsen
  Annette Overby
  Kasper Henriksen
  Kathrine Schluter
  Lily Hossini
  Mathias Dalsgård Petersen
  Mette Oldenborg (barsel)
  Niels Strange Sørensen
  Rose Maria Værnet (barsel)
  Susanne Birk Petersson
  Susanne Clausen
   
   
Tale-hørekonsulenter Charlotte Felk
  Gunhild Damgaard
  Lisbeth Staffe
  Lærke Lehd
  Mette Falk Petersen
   
Pædagogiske vejledere Birte Jørgensen
  Gitte Larsen 
  Lone Lykkeskov
  Maibrit Jensen
  Marianne Larsen
  Merle Zorck
  Mette Borck Bruun
   
Skolepædagogiske vejledere Anja Wolstrup
  Mette Sonne
  Simon Dræby Spon
   
Ressoucepædagoger Carina Riber
  Dorthe Bünger
  Malene Øvrum
  Maria Grøntved
  Rikke Skov
  Youliang Li
   
Webansvarlig PPR Charlotte Felk
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Forældre, børn og unge i Herlev Kommune er altid velkomne til at kontakte PPR telefonisk eller på mail.

Kontor- og telefontid
PPR har også åbent på skolefridage og i skoleferier (undtagen i juleferien).

 

44 52 56 50

Åbningstider
Mandag 9:00 - 11:30  - 12:00 - 14:00
Tirsdag 9:00 - 11:30  - 12:00 - 14:00
Onsdag 9:00 - 11:30  - 12:00 - 14:00
Torsdag 9:00 - 11:30  - 12:45 - 17:00
Fredag 9:00 - 11:30  - 12:00 - 13:00
Lørdag  -
Søndag  -