Åben anonym ungerådgivning

Åben anonym ungerådgivning til unge fra 13-25 år og deres forældre.

Om Åben anonym familierådgivning til børn og forældre - klik her

Ungerådgivningen har åbent for fysisk fremmøde. Der skal på forhånd aftales tid for fysisk fremmøde. Kontakt derfor ungerådgivningen på tlf. 51 70 67 86 med henblik på at aftale tidspunkt for en samtale, der kan finde sted i ungerådgivningens åbningstid. 

Om tilbuddet

Ungerådgivningen er et forebyggende tilbud til unge mellem 13-25 år og deres forældre.

Ungerådgivningen tilbyder samtaler og samtaleforløb til unge og/ eller deres forældre, der skal medvirke til, at udfordringer ikke udvikler sig, og de unge kommer i mistrivsel. Formålet er at forsøge at hjælpe, uanset hvilke udfordringer unge eller forældre kan opleve at stå i. 

Samtalerne tager udgangspunkt i de unges og forældrenes egne ønsker. Ungerådgivningen hjælper også med at skabe overblik over andre relevante tilbud, der kan brobygges til, hvis rådgivningen ikke er tilstrækkelig hjælp.

Målgruppe

Ungerådgivningen er et tilbud for unge fra 13-25 år og deres forældre bosiddende i Herlev Kommune, der har udfordringer af psykisk eller social karakter. Det kan være:

- Mobning

- Udfordringer med skole/ uddannelse

- Konflikter i familien

- Stress, pres og forventninger

- Boligproblemer

- Selvmordstanker og selvmordsforsøg

- Selvskade

- Seksualitet og kønsidentitet

- Forbrug af rusmidler hos en selv eller familien/ nære relationer

- Kriminalitet

- Overgreb

- Ensomhed

- Social kontrol

- Jobsøgning

- Eksamensnervøsitet

- Selvværd og identitet

- Teenagekonflikter

- Tab og sorg

- Kærestesorg

Henvendelse og arbejdsgang

Ønsker man en samtale i ungerådgivningen, henvender man sig enten direkte eller telefonisk i åbningstiden mandage og torsdage fra kl. 15.00-18.00. Der er også mulighed for telefonisk henvendelse onsdage fra kl. 9.00-16.00. Telefonisk henvendelse sker på tlf. 51 70 67 86.

Rammer

I ungerådgivningen kan man få et afgrænset samtaleforløb på 1-5 samtaler. Samtalerne varetages af medarbejdere, der alle har relevante uddannelser og erfaring med at tale med unge.

Opleves problemstillingerne ikke at kunne afhjælpes gennem de 1-5 samtaler, vil vi sammen med den unge forsøge at finde løsninger og eventuelt brobygge til et andet relevant tilbud til den unge eller forældrene.

Tilbuddet er anonymt og gratis, hvorfor der ikke oprettes sag i forvaltningen. Der føres udelukkende notater til fagpersonens eget brug.

Medarbejderne i rådgivningen er omfattet af den skærpede underretningspligt. Såfremt de bliver alvorligt bekymrede for en ung under 18 års trivsel og udvikling, er de forpligtede til at underrette Børne-, unge- og familierådgivningen. Dette er selvfølgelig kun muligt, hvis anonymiteten er ophævet. I så fald vil der altid blive talt med den unge inden, der underrettes, og man vil altid forsøge at inddrage og samarbejde så meget som muligt med den unge i denne situation. Forældrene vil blive orienteret om en evt. fremsendelse af underretning, med mindre det omhandler overgreb mod børn og unge.

Åben anonym ungerådgivning

Herlev Bygade 50 C
2730 Herlev
Tlf. 51 70 67 86

Åbningstider
Mandag 15:00  - 18:00
Tirsdag  -
Onsdag  -
Torsdag 15:00  - 18:00
Fredag  -
Lørdag  -
Søndag  -