Åben anonym ungerådgivning

Åben anonym ungerådgivning til unge fra 13-25 år og deres forældre.

Ungerådgivningen er åben for fysisk fremmøde hver torsdag fra kl. 15.00-18.00.

 

Hver mandag mellem 11.00-13.00 er der rådgivning på Lindehøjskolen for eleverne i udskolingen. 

 

Du kan også henvende sig telefonisk i og uden for åbningstiden på tlf. 51 70 67 86. 

 

Er dit barn under 13 år, skal I henvende jer til åben anonym familierådgivning til børn og forældre.

 

Find mere information om Ungerådgivningen ved at følge dem på Facebook.

Find mere information om Ungerådgivningen ved at følge dem på Instagram. 

Om tilbuddet

Ungerådgivningen er et forebyggende tilbud til unge mellem 13-25 år og deres forældre.

Ungerådgivningen tilbyder samtaler og samtaleforløb til unge og/ eller deres forældre, der skal medvirke til, at udfordringer ikke udvikler sig, og de unge kommer i mistrivsel. Formålet er at forsøge at hjælpe, uanset hvilke udfordringer unge eller forældre kan opleve at stå i. 

Samtalerne tager udgangspunkt i de unges og forældrenes egne ønsker. Ungerådgivningen hjælper også med at skabe overblik over andre relevante tilbud, hvis rådgivningen ikke er tilstrækkelig hjælp.

Målgruppe

Ungerådgivningen er et tilbud for unge fra 13-25 år og deres forældre bosiddende i Herlev Kommune, der har udfordringer af psykisk eller social karakter. Det kan være:

 • -Mobning
 • Udfordringer med skole/ uddannelse
 • Konflikter i familien
 • Stress, pres og forventninger
 • Boligproblemer
 • Selvmordstanker og selvmordsforsøg
 • Selvskade
 • Seksualitet og kønsidentitet
 • Forbrug af rusmidler hos en selv eller familien/ nære relationer
 • Kriminalitet
 • Overgreb
 • Ensomhed
 • Social kontrol
 • Jobsøgning
 • Eksamensnervøsitet
 • Selvværd og identitet
 • Teenagekonflikter
 • Tab og sorg
 • Kærestesorg

Henvendelse og arbejdsgang

Ønsker du en samtale i ungerådgivningen, henvender du dig enten direkte i åbningstiden mandage og torsdage fra kl. 15.00-18.00. Du kan også ringe på tlf. 51 70 67 86.

Rammer

I ungerådgivningen kan du få et afgrænset samtaleforløb på 1-5 samtaler. Medarbejderne har alle relevante uddannelser og erfaring med at tale med unge.

Opleves problemstillingerne ikke at kunne afhjælpes gennem de 1-5 samtaler, forsøger vi sammen med den unge forsøge at finde løsninger og eventuelt brobygge til et andet relevant tilbud til den unge eller forældrene.

Tilbuddet er anonymt og gratis, hvorfor der ikke oprettes sag i forvaltningen. Der føres udelukkende notater til fagpersonens eget brug.

Medarbejderne i rådgivningen er omfattet af den skærpede underretningspligt. Såfremt de bliver alvorligt bekymrede for en ung under 18 års trivsel og udvikling, er de forpligtede til at underrette Børne-, unge- og familierådgivningen. Dette er selvfølgelig kun muligt, hvis anonymiteten er ophævet. I så fald vil der altid blive talt med den unge inden, der underrettes, og vi forsøger altid at inddrage og samarbejde så meget som muligt med den unge i denne situation. Forældrene bliver orienteret om en evt. fremsendelse af underretning, med mindre det omhandler overgreb mod børn og unge.

Ungecaféen Ung 2 Ung

Ungecaféen Ung 2 Ung deler lokaler med ungerådgivningen og er målrettet de 13 - 23 årige.

Caféen er et frirum, hvor du kan have det sjovt og hyggeligt med andre unge.

Caféens unge er selv med til at sætte deres præg på caféens aktiviteter.

Caféen har åbent hver torsdag fra kl. 18.30-20.30

Åben anonym ungerådgivning

Herlev Bygade 50 C
2730 Herlev
Tlf. 51 70 67 86

Åbningstider
Mandag  -
Tirsdag  -
Onsdag  -
Torsdag 15:00  - 18:00
Fredag  -
Lørdag  -
Søndag  -