Åben anonym familierådgivning

Åben anonym familierådgivning til børn og deres forældre.

Om Åben anonym ungerådgivning til unge fra 13-25 år og forældre - klik her

Familierådgivningen åbner for fysisk fremmøde tirsdag den 13. april 2021. Der skal på forhånd aftales tid for fysisk fremmøde. Kontakt derfor familierådgivningen på tlf. 29 11 78 66 med henblik på at aftale tidspunkt for en samtale, der kan finde sted i familierådgivningens åbningstid.

 

Om tilbuddet

Der ydes rådgivning eller vejledning til forældre og børn, der på eget initiativ søger og ønsker professionel hjælp og rådgivning.

Det kan være vedrørende individuelle eller familiemæssige problemer, når et barn ikke er i trivsel eller er i risiko for at komme i mistrivsel.

Samtalerne tager udgangspunkt i familiens egne ønsker.

Målgruppen

Familier, forældre og børn, der på eget initiativ søger og ønsker hjælp og rådgivning.

Tilbuddet er rettet mod personer, hvor det vurderes, at samtaler med fokus på den enkeltes ressourcer kan skabe positive forandringer uden inddragelse af andre foranstaltninger.

Samtalerne finder altid sted på baggrund af, at barnet/den unge ikke er i trivsel eller er i risiko for at komme i mistrivsel og dermed er i målgruppen for § 11 i Lov om social service.

Relevante udfordringer for åben rådgivning kan være familiemæssige vanskeligheder og/eller egen trivsel eller bekymringer for barnet.

Bekymringerne kan omhandle:

• Skolevægring

• Angstproblematikker

• Skilsmisseproblematikker, som påvirker børnene negativt

• Konflikter mellem børn og forældre

• Social tilbagetrukkenhed/isolation hos barnet

• Uhensigtsmæssige opdragelsesmetoder

• Lettere selvskadende adfærd hos barnet.

Henvendelse og arbejdsgang

Ønsker man en samtale i Familierådgivningen, bookes denne på forhånd telefonisk på 29 11 78 66. Dette af hensyn  til sundhedsmyndighedernes anvisninger.

 

Rammer

Indsatsen består af 1-5 samtaler.

Samtalerne varetages af forskellige fagpersoner fra enten sundhedsplejen, Børne- unge- og familierådgivningen, Familiehuset eller PPR/Det Udgående Ressourceteam.

Tilbuddet er anonymt, og der oprettes derfor ingen sag i Børne-, unge og familierådgivningen. Der føres udelukkende notater til fagpersonens eget brug.

Fagpersonerne er fortsat omfattet af skærpet underretningspligt og er lovmæssigt forpligtet til at underrette Børne-, unge- og familierådgivningen, hvis der er alvorlig bekymring for familien eller barnet.

Forældrene vil blive orienteret om en evt. fremsendelse af underretning, med mindre det omhandler overgreb mod børn.

Åben anonym familierådgivning

Herlev Bygade 50C
2730 Herlev
29 11 78 66

Åbningstider
Mandag  -
Tirsdag 15:00  - 18:00
Onsdag  -
Torsdag  -
Fredag  -
Lørdag  -
Søndag  -