Skoler i Herlev Kommune

Her kan du læse mere om skolerne samt specialskoletilbud i Herlev Kommune

Herlev Kommune har 3 folkeskoler og 1 specialskole.

Som forældre kan du benytte dig af muligheden for frit skolevalg. Dit barn har ret til at blive optaget på en anden skole, end den, der ligger i dit skoledistrikt, hvis der er plads på den ønskede skole.

På hver skole er placeret skolefritidsordning (SFO) for 0. - 3. klasse og  skolefritidsklub for 4. - 6. klasse.

Skoleskift

Går dit barn allerede i skole i Herlev, og ønsker du at skifte skole, skal du kontakte den lokale distriktsskole, som du ønsker at skifte til, for at høre om dit barn kan optages her.

Skoledistrikter

Til hver skole hører et skoledistrikt, hvis grænser ved hvert skoleårs begyndelse kan fastsættes af kommunalbestyrelsen. Ændringer i distrikterne kan foretages under hensyn til forandringer af børnetallet i de forskellige dele af kommunen og til længden og farligheden af elevernes skoleveje.

Skoledistrikterne skal medvirke til en klassedannelse, hvor man kommer så tæt som muligt på 21 elever pr. klasse, og samtidig sikrer eleverne en god, trafikforsvarlig skolevej. Det gøres ved, at distrikterne følger de store hovedfærdselsårer i kommunen, så ingen elever skal krydse disse veje uden for trafiklys eller gangbroer.

Find skoledistrikt og skole

Indtast dit barns adresse og se hvilket skoledistrikt det hører til, du kan også se skolen der ligger i distriktet.

Du kan zoom ud og ind i kortet, panorere rundt og se det i fuld skærm, ved at klikke på ikonerne i venstre side. 

 

Kildegårdskolen

Kildegårdskolen er et godt sted at lære og et godt sted at være.

Vi skaber fællesskaber, hvor børn udvikler sig fagligt, socialt og personligt.

Vi lægger vægt på læringsmiljøer, som udfordrer den enkelte og giver plads til alle.

Vi fokuserer på, at børn skal begå sig i et demokratisk samfund i stadig forandring.

I Herlev Kommune kan du kombinere din sport og din skolegang i idrætstalentklassen på Kildegårdskolens 7. årgang. Læs mere om idrætstalentklassen her

Du kan læse mere om Kildegårdsskolen på Kildegårdskolens hjemmeside

Lindehøjskolen

Lindehøjskolen er en moderne folkeskole i lokalområdet i Herlev.

Dvs. der til stadighed er fokus på nye trends, der har betydning for læring

Vi ser tingene i et udviklingsperspektiv

Vi har fokus på børnenes læring og dannelse, ja hele udvikling som en del af fællesskabet

Du kan læse mere på Lindehøjskolens hjemmeside

Herlev Byskole

Herlev Byskole arbejder ud fra følgende værdier:

Anerkendelse, Ansvarlighed, Fællesskab, Tryghed og Udfordringer

Trivsel for alle

Alsidig udvikling

Glæde ved læring

Gensidig respekt

Ansvarlighed for alle

Læs mere på Herlev Byskoles hjemmeside

Gl. Hjortespringskole

Herlev Kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter.

Du kan læse mere på Gl. Hjortespringskoles hjemmeside  

Center for Dagtilbud og Skole

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 71 10
dagtilbudogskole@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag Lukket  - Lukket
Torsdag 09:00-15:00  - 15.30-17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -