ungestrategi_hentet fra colourbox.com

Herlev Kommunes ungestrategi

I Herlev Kommune har vi en ungestrategi. Fokus er, at unge i Herlev har et godt ungdomsliv og gode levevilkår

I Herlev Kommune arbejder vi for at fremme den blomstrende ungdomskultur i Herlev og at understøtte de unge i at være aktive medborgere. Det handler i høj grad om at give unge en uddannelse og gøre det muligt for dem at få et aktivt fritidsliv. Det handler også om at sikre, at fremtidens unge får et godt afsæt for ungdomslivet. I sidste ende handler det om at sikre, at de unge kan forsørge og tage vare på sig selv. Vi har mange tilbud inden for fritids- og uddannelsesområdet, og de tilbud skal vi fortsat udvikle.

Vi har derfor en ungestrategi, som skal sikre de unge et godt ungdomsliv og gode levevilkår. Ungestrategien bidrager også til at styrke en helhedsorienteret ungeindsats – som en del af indsatsen har vi et godt samarbejde med alle aktører i Herlev, der har med unge at gøre. Ungestrategien skal derfor være udgangspunkt for mødet og arbejdet med unge, det tværfaglige samarbejde og den fælles refleksion og dialog. På den måde arbejder vi for at sikre fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Da en stærk og koordineret ungeindsats kræver en god dialog og et godt samarbejde, så er ungestrategien blevet til i et samarbejde mellem professionelle, unge, erhvervslivet samt aktive i kultur- og fritidslivet. Det har været vigtigt for os at inddrage de unge for at få deres ideer og input med. Dialogmøder og fokusgruppeinterviews med unge har derfor været en væsentlig inspirationskilde for strategiens fokus og indhold.

Herlevs Kommunale Ungeindsats (Saxbo)

Til Saxbos åbne vejledning kan du hver torsdag fra klokken 15-17 få rådgivning om uddannelse.

Vindebyvej 2
2730 Herlev

kui@herlev.dk