4-kammer beholderen Madam Skrald udskiftes

Fra februar 2023 vil din 4-kammer beholder Madam Skrald blive skiftet ud med 2 todelte beholdere.

Med to nye todelte beholdere vil hver husstand have fire obligatoriske beholdere.

Samlet affaldsoverblik

 • 240 L todelt til mad- og restaffald tømmes fra matrikel* hver uge eller hver 14 dag       
 • 240 L todelt til plast/ mad- og drikkekartoner og papir tømmes op til 5 meter inde på matrikel* hver 14. dag 
 • 240 L todelt til glas og metal tømmes op til 5 meter inde på matrikel*  hver 8. uge                                           
 • 240 L til pap tømmes fra skel hver 2. uge. Samme dag som storskrald afhentes
 • Farligt affald (den røde miljøboks) stilles ovenpå din mad- og restbeholder på tømmedagen ved behov for tømning
 • 140 L til haveaffald (frivillig ordning) tømmes fra skel hver uge (1. april – 30. november) Du kan også benytte papirsække til dit haveaffald * Du skal selv købe og vedligeholde en beholder til haveaffald. Du kan købe en beholder via kommunen her.
 • Storskrald afhentes fra skel hver 2 uge. (herunder også tekstilaffald – i gennemsigtig plastpose. Husk knude på posen) Læs mere om reglerne for storskrald her.

 

* OBS Adgangsforholdene skal være i orden, før din beholder kan afhentes på matrikel. Hvis adgangsforholdene ikke er i orden, skal beholderen køres frem til skel for tømning. Læs mere her 

Benyt vores selvbetjening her for f.eks. at ændre tømmefrekvens på din mad- og restbeholder, printe en tømmekalender eller tilmelde dig sms service.  

Levering og afhentning af beholdere

Du vil i uge 6 eller 7 modtage de to nye beholdere til affald. De vil erstatte din 4-kammer beholder. Din gamle 4-kammer beholder vil blive afhentet i uge 7 og 8 og sendt til genbrug og genanvendelse.

Din Madam Skrald beholder vil blive tømt sidste gang i uge 5 eller 6. Der være en overgangsperiode, hvor I desværre må opbevare affaldet andetsteds indtil I modtager de nye beholdere. Har I tid og mulighed for det, kan I komme af med metal, glas, papir, plast og mad- og drikkekartoner på genbrugsstationen. Vi håber på jeres tålmodighed – vi beklager de gener og besvær dette medfører.

 

Er det ikke muligt at finde plads på din matrikel til den ekstra beholder, kan du dele et sæt beholdere med din nabo. Det kan kun lade sig gøre såfremt de færre beholdere er tilstrækkelig kapacitet for begge husstande. Skriv til affald@herlev.dk for at modtage mere information.

Årsager bag beholder udskiftning

4-kammer beholderen har siden 2012 været en vellidt og god ordning. Over en længere periode har vi dog oplevet, at den ikke længere er passende. Det er der flere grunde til.

Årsagen til udskiftning:

 • For plast og mad og drikkekartoner var hverken pladsen eller tømmefrekvensen tilstrækkeligt i 4-kammer beholderen Madam Skrald. En undersøgelse i 2021 viste at 70 % af beholderne på tømmedagen var helt fyldt, overfyldt eller med en pose med plast ved siden af
 • 4-kammer ordningen er sårbar overfor nedbrud på de specialbyggede renovationsbiler, der ikke blot kan erstattes med kørsel af andre biler
 • Vi har oplevet tiltagende drifts udfordringer på 4kammer beholderen
 • 4-kammer beholderen er ufleksible og svær at tilpasse ændrede affaldsmængder

 

Årsager til valg af 2 todelte beholdere:

 • Tømning og drift af todelte beholdere er billigere og mere fleksibel
 • Erfaring fra andre kommuner viser at denne sammensætning vil kunne imødekomme mængderne af affald