Forside | Borger | Affald og miljø | Dyr i byen | Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-16

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-16

Her kan du læse Herlev Kommunes lovpligtige handlingsplan for rottebekæmpelsen. Herlev Kommune er blandt de første kommune i Danmark, der har udarbejdet en målrettet handlingsplan for bekæmpelse af rotter.

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-16

Herlev Kommune har revideret rottestrategien.

Vision

Ingen rotter i gadebilledet

Mål

Herlev Kommunes mål er, at reducere antallet af rotteanmeldelser mest muligt ved en effektiv bekæmpelse og forebyggelse i samarbejde med grundejerne.

For at nå målet vil kommunen

 1. Forebygge frem for at bekæmpe
 2. Have en kort reaktionstid fra anmeldelse til start på bekæmpelse
 3. Forebygge gode levesteder uden for kloakkerne
 4. Informere og vejlede om forebyggelse og bekæmpelse
 5. Gennemføre løbende tilfredshedsmåling

Handleplan

Handleplan for de næste 3 år omfatter følgende konkrete indsatsområder.

 1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer,
 2. Rottespærre på kommunale institutioner
 3. Information af borgere og virksomheder,
 4. Løbende tilfredshedsundersøgelse,
 5. Samarbejde med haveforeningsbestyrelser om rottebekæmpelse,
 6. Samarbejde om rottebekæmpelse ved etageboliger
 7. Nye reaktionstider
 8. Systematisk registrering og kontrol af sikringsordninger

Læs Herlev Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-16:

Strategi forside

Tilbage til dyr i byen

Sidst opdateret 07/08 2014