Leverandører

Som modtager af hjemmehjælp kan du vælge, hvem der skal levere de ydelser, du er bevilliget af Herlev Kommune.

Valg af leverandør(er)

Det er muligt at vælge én leverandør til den personlige pleje og en anden leverandør til den praktiske bistand. Kontakt Visitationen for nærmere aftale om dit valg.

Skift af leverandør

Du skal være opmærksom på, at ved overgang fra én leverandør til en anden leverandør, kan der gå måneden ud plus 30 dage før hjælpen fra den nye leverandør begynder. I den mellemliggende periode vil hjælpen blive leveret af den hidtidige leverandør.

Oversigt over leverandører

Følgende leverandører er godkendte til at levere hjemmehjælp i Herlev Kommune:

Praktisk bistand

  • Den kommunale hjemmepleje, Tlf. 44 52 62 23.
    Du kan læse mere om kommunens hjemmehjælp her
  • Elite Miljø A/S, Tlf. 70 12 34 65, www.elitemiljoe.dk

Grundig rengøring

Personlig hjælp

Indkøb

Tøjvask

Madservice

Sidst opdateret 27/10 2017
Kontakt

Visitationen

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 44 52 62 92
visitationen@herlev.dk

Hverdage kl. 9.00-14.00, onsdag lukket.